PREZO

Kwaliteit
is soms gewoon
even een hand
vasthouden

Kwaliteit
is
teamwork

Kwaliteit is
afspraken maken
met ruimte
voor gezond verstand

Kwaliteit
is ook de inhoud
van je
dokterstas

PREZO

PREZO is een nieuwe generatie kwaliteitssysteem dat past bij de visie van Verantwoorde zorg: de kwaliteit van leven van cliënten staat centraal. Vernieuwend van PREZO is dat de prestaties voor de cliënt het uitgangspunt vormen en niet de processen. PREZO wordt dan ook niet voor niets het eerste klantgerichte kwaliteitssysteem genoemd. Voor het eerst worden praktische suggesties gedaan voor de werkvloer in relatie tot de cliënt of bewoner. PREZO schrijft niet voor hoe het moet maar hoe het kan. Met PREZO als kwaliteitssysteem heeft u ‘verantwoorde zorg’ in uw organisatie geborgd. AnderhalfA4 ondersteunt u bij de implementatie van PREZO met:

  • Quick Scan PREZO
  • Training PREZO in de praktijk
  • Resultaatgerichte interne audit

Quick Scan PREZO

Het kwaliteitssysteem wordt soms als een keurslijf ervaren. Is het huidige systeem meer last dan lust? Wellicht voelt u de behoefte om een stap te maken naar een meer resultaatgerichte opzet. Of bent u al een eind op weg en wilt u weten of u klaar bent voor PREZO-certificering. De Quick Scan PREZO wordt uitgevoerd door een ervaren auditor. Het biedt u inzicht in hoe u als organisatie op dit moment op Verantwoorde zorg op het niveau van de cliënt presteert. Ook geeft het u aanknopingspunten voor de implementatie van PREZO als integraal kwaliteitssysteem. Een Quick Scan PREZO vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld twee dagdelen en wordt per locatie (OE) uitgevoerd.

Training PREZO in de praktijk

De complexiteit van de zorg vraagt om meer bewegingsvrijheid voor de professionals op de werkvloer. Zorgmanagers en teamleiders worden in toenemende mate aangesproken op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de prestaties voor de cliënt. Dit vraagt veel meer dan cijfers alleen. De training biedt medewerkers een handvat voor het sturen op en verbeteren van prestaties voor de cliënt. De training bestaat uit 3 dagdelen.

Resultaatgerichte interne audit

Met de komst van de normen voor Verantwoorde zorg is er de behoefte ontstaan om prestaties (ook) intern te kunnen toetsen. Bij een resultaatgerichte audit ligt de focus niet op het systeem maar op de resultaten in de praktijk. Een training biedt hiervoor een concreet handvat: aan de hand van kijkpunten en ijkpunten wordt objectief getoetst. Deze training bestaat uit vier dagdelen.

Kennispartner PREZO van Perspekt

Om zorginstellingen zorgvuldig en adequaat te ondersteunen bij de kennismaking met de ondersteuning bij PREZO heeft Perspekt gekozen voor kennispartnerschap. Kennispartners zijn zelfstandige adviseurs en trainers die hun meerwaarde op het terrein van kwaliteitsontwikkeling in de zorg hebben aangetoond. Anderhalf A4 is een van de kennispartners PREZO. Dit betekent dat zij vooraan staat bij alle nieuwe ontwikkelingen rondom PREZO. Daarnaast wordt zij door Perspekt regelmatig als trainer ingezet.  (www.perspektkeurmerk.nl)