Portfolio

Kwaliteit
is soms gewoon
even een hand
vasthouden

Kwaliteit
is
teamwork

Kwaliteit is
afspraken maken
met ruimte
voor gezond verstand

Kwaliteit
is ook de inhoud
van je
dokterstas

Portfolio

 • Maanderzand: Het uitvoeren van een nulmeting PREZO om een start te maken met de herinrichting van het kwaliteitssysteem (www.maanderzand.nl)
 • Interzorg: Het uitvoeren van een nulmeting PREZO bij een groot aantal locaties i.s.m. D~web (http://www.interzorg.nl)
 • Perspekt: auditor voor PREZO, HKZ, Bronzen Keurmerk in de zorg, Jong Dementerenden, fysiotherapie, enz.
 • Zorgspectrum Het Zand: introductie en implementatie PREZO
 • NHG Praktijkaccreditering: accreditatie van huisartsenpraktijken in het gehele land
 • Centrale Huisartsenpost Almelo: kwaliteitsadviseur bij de implementatie van HKZ en het uitvoeren van een proefaudit i.s.m. Duptalon Kwaliteitsadvies (https://sites.google.com/site/dupantalonkwaliteitsadvies) (http://www.chpa.nl)
 • Huisartsenpost Winterswijk: kwaliteitsadviseur
 • BV Diabeteszorg Oude IJssel: begeleiding bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek onder patiënten diabetes;
 • Huisartsenpost Doetinchem: kwaliteitsadviseur
 • Dichterbij: Procesbegeleider HKZ-certificering
 • Perspekt: Projectleider Implementatie PREZO
 • Icare Thuiszorg: Projectleider Zorgvernieuwing: introductie en organisatie van Nachtzorg in Lelystad e.o. en samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen
 • Salland: Implementatie kwaliteitsmanagement bij 15 verzorgingshuislocaties in regio Salland
 • StoryVentures: beleidsimplementatie bij BiZa.